Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  

DIREKTOR
 

Nevenka ĐokićADMINISTRACIJA

SEKRETAR 
ŠEF RAČUNOVODSTVA 
BLAGAJNIK 
BIBLIOTEKAR 
Rosić Dragana
Đurić Radenka
Jakovljević Dragica
Perić Gordana

 

NASTAVNICI STRUČNIH PREDMETA

Ajdarić Ljiljana
Karać Marija
Kekić Ljiljana
Lazić Milica
Đurić Mileta
Kijurina Milena
Sulji Marija Abiba
Popović Miloš
Petronić Ivko
Stupar Mina
Zečević Đorde
Samardžic Svetomir
  Stamenkovic Saša
Tović Vladimir
Kojić Vladimir
Bojović Mirjana
Mališić Dragana
Simović Mihailo
Pantelić Mladen
Marinković Radivoj
Kostadinović Branka
  Horvat Aleksandra
Jovanović Aleksandra
Jovanović Nataša
Isaković Kovačević Tamara
Papić Rajko
Gligoric Saša
  Ivanović Mile

STILSKI KROJAČI
STILSKI KROJAČI
STILSKI KROJAČI
STILSKI KROJAČI
KONZERVATORI
KONZERVATORI
KONZERVATORI
JUVELIRI
JUVELIRI
GRNČARI
GRNČARI
DRVOREZBARI
KLESARI
KLESARI
GRAVERI
GRAVERI
ARANŽERI
FIRMOPISCI
FIRMOPISCI
CRTANJE i SLIKANJE
CRTANJE i SLIKANJE
TEORIJA FORME
NACRTNA GEOMETRIJA
KALIGRAFIJA
ISTORIJA UMETNOSTI
ISTORIJA UMETNOSTI
MATERIJALI I TEHNIKE
strela KOORDINATOR PRAKSE

NASTAVNICI OPŠTIH PREDMETA

Obrenović Ivana
Slobodanka Milosavljević
Zorica Jovičić
Gavrilović Vesna
Karavidić Biljana
Jovanović Aleksandra
Vlaisavljević Jelena
Protić Zoran
Vujanić Jelena
Nikolić Slađana
Jovanović Bojana
Đurđević Tatjana
Korda Vesna
Karavidić Biljana
Jovanović Vera
Katanić Maja
Marija Ivanović
Perić Gordana
Stanojević Snežana
Trejgut Mirjana
Ilić Nemanja
Kojić Ljubiša
ISTORIJA
HEMIJA
GEOGRAFIJA
PSIHOLOGIJA, GRAĐ. VASP.
MATEMATIKA
MATEMATIKA
ENGLESKI
ENGLESKI
ENGLESKI
MUZIČKO
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
VERONAUKA
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
INFORMATIKA
USTAV I PRAVO GRAĐANA
FIZIKA
BIOLOGIJA
RUSKI
FILOZOFIJA, GRAĐ. VASP.
FIZIČKO
FIZIČKO
FIZIČKO


POMOĆNO-TEHNIČKA SLUŽBA
Goran Trifunović
Ljiljana Jeremić
Marina Milosavljević
Slađana Živković
Jasmina Isaković
Mirjana Lukić

licence Licence nastavnika >>> tabela nastavnika

EX kolektiv >>> spisak nastavnika koji su predavali u školi

  mailing list >>> tabela sa imejl adresama zaposlenih

 

 

::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts