Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  

ŠKOLA PRIMENJENIH UMETNOSTI iz Šapca je osnovana 1993. godine pod nazivom ŠKOLA ZA UMETNIČKE ZANATE (naziv je promenjen 2012. godine), mada se u javnosti odomaćio naziv UMETNIČKA ŠKOLA po kojem je prepoznatljiva. Škola predstavlja zbir kreativnih radionica, pravi mali fakultet primenjenih umetnosti u kojoj učenici detaljno upoznaju tehničku, estetsku i duhovnu stranu umetničkih zanata a utemeljena je na principima obrazovnog sistema umetničke gimnazije.

Školovanje traje četiri godine a svake godine Škola prima 84 učenika, koji čine četiri nova odeljenja.

 

Škola primenjenih umetnosti je jedinstvenog karaktera u našoj zemlji kako po broju obrazovnih profila tako i po tome što je JEDINA koja neguje neke od umetničkih zanata i na taj način doprinosi očuvanju tradicije i duhovnosti.

U Školi su zastupljeni sledeći obrazovni profili:

1. GRNČAR
2. STILSKI KROJAČ
3. GRAVER umetničkih predmeta
4. JUVELIR umetničkih predmeta
5. KONZERVATOR KULTURNIH DOBARA
6. ARANŽER
7. FIRMOPISAC KALIGRAF
8. KLESAR [-]
9. DRVOREZBAR [-]
10. PLASTIČAR umetničkih predmeta [-]
11. LIVAC umetničkih predmeta [-]


 

Ukoliko učenik želi da nastavi školovanje, može da se upiše na sve više i visokoškolske ustanove društvenog smera, akademije i fakultete umetnosti. Konzervatori kulturnih dobara najčešce se opredeljuju za dalje školovanje na slikarske odseke likovnih i primenjenih akademija, dok se stilski krojači, grnčari, juveliri, plastičari, graveri, firmopisci  i aranžeri odlučuju za primenjene akademije, a klesari, drvorezbari i livci najčešće se opredeljuju za vajarske odseke likovnih i primenjenih akademija.


Po završetku školovanja učenici naše Škole se često opredeljuju za otvaranje samostalnih zanatskih radnji. Opredeljenje učenika za obrazovne profile juvelir umetničkih predmeta, drvorezbar, klesar, graver umetničkih predmeta i stilski krojač predstavlja posebnu pogodnost za tu vrstu delatnosti.
Od osnivanja Škole do danas, upisan je veliki broj učenika na navedene fakultete i akademije.

Svaki obrazovni profil poseduje svoj kabinet sa odgovarajućim alatima za izvođenje praktične nastave. Škola kontinuirano osavremenjuje nastavu opremajući radionice savremenim alatima i mašinama, kako bi učenici imali mogućnost bržeg i kvalitetnijeg savlađivanja gradiva, kao i kvalitetnijeg umetničkog izražavanja.

Najbolji uvid u umetnički rad Škole možete imati na godišnjim izložbama, koje se organizuju na kraju školske godine u junu u više galerija u gradu. Učenički radovi sa određenom tematikom izlažu se svakog meseca u galeriji Škole. Koristimo priliku da Vas pozovemo da dođete i prisustvujete nekoj od naših izložbi.

 

· ŠKOLA PRIMENJENIH UMETNOSTI · ŠABAC ·