Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  Obrazovni profil KONZERVATOR KULTURNIH DOBARA

Konzervatori su čuvari kulturnog nasleđa i umetničke baštine, pa je značaj njihovog rada nemerljiv. Sačuvati ili vratiti sjaj predmetima koji imaju umetničku i istorijsku vrednost (štafelajne i zidne slike i umetnička dela u različitim materijalima: papir, keramika, tekstil, staklo, drvo, metal) ili jednostavnim predmetima iz svakodnevnog života, odgovoran je zadatak koji zahteva poznavanje slikarskih tehnika, tehnologije materijala, konzerviranja i restauriranja.

Konzervatori rade u timovima pri muzejima i galerijama a, na osnovu stečenih znanja, veština i poznavanja tehnika i materijala, osposobljeni su i da samostalno stvaraju umetnička dela, pri čemu koriste stečena znanja iz oblasti crtanja, slikanja, kaligrafije, ikonopisa, fresko i seko-slikarstva, mozaika, pozlate, vajanja i tehnologije.

Nastava se odvija u konzervatorskom kabinetu, koji je prilagođen zahtevima profila, kako u obrazovno-vaspitnom, tako i u praktičnom, zanatskom smislu.


www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs


Opis obrazovnog profila
Tokom školovanja učenici upoznaju različite tehnike i materijale koji se koriste u  konzerviranju, restauriranju, tehnološkom istraživanju, održavanju odnosno u intervencijama koje odlažu propadanje materijala. Svaka intervencija nosi i rizik štetne transformacije ili manipulacije objektom, tako da je odgovornost u radu jedna od najvažnijih kompetencija učenika tokom četvorogodišnjeg školovanja. Teorijska znanja su uvek povezana sa praktičnom primenom, sa sposobnošću procene situacije i ocene posledica konkretnog konzervatorsko-restauratorskog postupka.

O radu učenika
Na časovima praktičnog rada učenici prolaze kroz praktično izvođenje vežbi u oblasti konzervacije i restauracije. Proučavajući različite tehnike slikanja, pozlate, prepariranja, obrade materijala, oni se upoznaju sa mogućom problematikom i uzrocima oštećenja.
Vežbe se realizuju u tri ciklusa: u I ciklusu se izvode vežbe štafelajnog slikarstva; u II ciklusu se radi na konzervaciji slika na drvenom i platnenom nosiocu, metalu, keramici, ramovima; u III ciklusu izvode se vežbe zidnih slikarskih disciplina, fresko, seko-tehnike i mozaika. Svrha ovih vežbi je praktična primena teorijskog znanja, prolaženje kroz tehnike nastajanja štafelajne i zidne slike, sagledavanje moguće problematike, uzroka propadanja, oštećenja predmeta, kao i primena metoda u konzervatorsko-restauratorskim postupcima.
::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts