Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  Obrazovni profil FIRMOPISAC KALIGRAF

Firmopisac-kaligraf je zanimanje koje pruža velike kreativne mogućnosti u spajanju modernog i tradicionalnog. Korišćenjem likovnih elemenata(tačka,linija,površina, valer, boja, odnos svetlo-tamno, ritam, tekstura) i principa grafičkog oblikovanja (ravnoteza, harmonija, kontrast, dominacija) učenici kreiraju različite grafičke proizvode (plakat, poster, katalog, reklamni pano, korice knjiga…). Kabinet je opremljen kompjuterima tako da se korišćenjem softverskih programa mogu realizovati i najkreativnije ideje. Znanja iz kaligrafske vestine (stara rukopisna pisma) se takodje mogu na vrlo interesantan način kombinovati sa savremenim rešenjima i materijalima (pvc, pleksiglas i sl.).


www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs


  O radu učenika
Svaki dizajn predstavlja likovnu intervenciju zasnovanu isključivo na likovnim elementima. U elemente grafičkog oblikovanja ubrajamo sve one znakove koji se pojavljuju na odredjenoj površini papira ili drugog materijala na kojem se izvodi neka poruka. Svaka naša intervencija uznemiruje površinu i daje odredjenu poruku.
Kroz različite štamparske tehnike (visoka, duboka, ravna i sito-štampa) učenici mogu konkretno da realizuju svoje ideje, oblikovane uz pomoć softverskih programa ili na neki drugi način. Na časovima praktičnog rada učenici osim kompjuterskog dizajna rade i ispisivanje firmi i natpisa na staklu i pleksiglasu (bojama i pvc-folijama). Pri tome se koristi odredjeni tip tipografskog pisma i uz adekvatan pribor, realizuju se konkretne ideje. ::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts