Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  Obrazovni profil DRVOREZBAR

Obrazovni profil drvorezbara zastupljen je od osnivanja škole i kao i svi ostali obrazovni profili obuhvata četvorogodišnje školovanje. Pored opšteobrazovnih predmeta, koji su obavezni za sve srednje škole, proučavaju se i stručni predmeti: crtanje i slikanje, vajanje, anatomija, kaligrafija, teorija forme, materijali i tehnike, estetika, istorija umetnosti, praktična nastava...
U prvoj godini školovanja učenici proučavaju sledeće predmete: crtanje i slikanje, vajanje, anatomija, kaligrafija i teorija forme. Kroz ove predmete učenici savlađuju osnovne crtačke i vajarske veštine koje su zastupljene i u obradi materijala (drveta). U drugoj, trećoj i četvrtoj godini pored ovih stručnih predmeta učenici ovladavaju drvorezbarskim veštinama kroz praktičnu nastavu.
Završetkom školovanja učenici, pored zvanja drvorezbar, imaju prohodnost ka višim školama i fakultetima.

Praktična nastava odvija se u drvorezbarskom kabinetu koji je dobro opremljen klasičnim alatima i savremenim mašinama koje omogućavaju učenicima lakšu obradu materijala. Ceo program praktične nastave tako je koncipiran da učenici kroz četvorogodišnje školovanje savladaju sve tehnike obrade drveta drvorezom.
Tako se učenici obučavaju u izradi: ukrasnih predmeta, drvne galanterije, krstova, ikona, delova ikonostasa itd.www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs www.spu.edu.rs::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts