Učenici koji su položili prijemni ispit u maju 2006. godine

SMER ŠIFRA
PREZIME IME RODITELJA IME BODOVI
               

Graver umetničkih predmeta 742557
Risteski Dragan Aleksandar 323,36

Graver umetničkih predmeta 943936
Petrović Predrag Jelena 310,08

Graver umetničkih predmeta 903856
Grujić Rade Slađana 309

Graver umetničkih predmeta 559214
Kedžić Slobodan Jovan 307,48

Graver umetničkih predmeta 771965
Đurđević Vladica Sofija 304,28

Graver umetničkih predmeta 440414
Mrkonjić Branko Uroš 293

Graver umetničkih predmeta 995462
Valterović Duško Katarina 284,6

Grnčar 587080
Ilić Milan Nikola 327

Grnčar 133257
Nešić Zoran Borivoje 288,24

Grnčar 815232
Kobas Miloš Milica 283,64

Grnčar 102
Tanacković Dragoljub Milorad 282,72

Grnčar 799594
Batanović Predrag Mirjana 278,64

Grnčar 598481
Vučinić Dragan Ivana 276,76

Grnčar 239919
Stanković Jovan Ana 274,96

Drvorezbar 369356
Ćosić Zoran Nikola 285,12

Drvorezbar 102094
Lukić Miloje Uroš 277,84

Drvorezbar 401601
Mladenović Miroslav Željka 273,4

Drvorezbar 435539
Večerinović Vojkan Aleksandar 271,64

Drvorezbar 538735
Jovanović Slobodan Branislav 271,44

Drvorezbar 377863
Ljubinković Zoran Tamara 270,24

Drvorezbar 525589
Krstić Goran Milan 269

Juvelir umetničkih predmeta 356661
Pekmezović Živadin Nikola 341,4

Juvelir umetničkih predmeta 513038
Blagojević Milan Svetlana 337

Juvelir umetničkih predmeta 53
Veteha Zoran Jelena 319,76

Juvelir umetničkih predmeta 939935
Tanacković Predrag Ivana 310,92

Juvelir umetničkih predmeta 384048
Nikolić Nenad Ivana 308,88

Juvelir umetničkih predmeta 70
Jekić Zoran Nenad 302,56

Juvelir umetničkih predmeta 751631
Sovilj Duško Tatjana 301,68

Juvelir umetničkih predmeta 676892
Đaković Svetislav Katarina 296,48

Juvelir umetničkih predmeta 303991
Ilić Miloje Marija 290,68

Juvelir umetničkih predmeta 615509
Sprečaković Savo Dejan 289,96

Juvelir umetničkih predmeta 974039
Tucić Milić Miloš 289,88

Juvelir umetničkih predmeta 43
Tešić Sreten Đorđe 288,8

Juvelir umetničkih predmeta 959246
Vasić Dušan Jovana 287,84

Juvelir umetničkih predmeta 916245
Smiljanić Milovan Aleksandar 285,24

Klesar 849229
Petrović Predrag Stefan 279,32

Klesar 643208
Dragojević Goran Petar 271,72

Klesar 159014
Tometić Dragan Mirjana 262,12

Klesar 944143
Miletić Milan Sanja 260,2

Klesar 204625
Đurđević Ljubomir Katarina 258,96

Klesar 107
Kačarević Dragan Nemanja 258,32

Klesar 625466
Milićević Dejan Jovana 257,36

Konzervator kulturnih dobara - preparator 192234
Šarčević Pavle Marija 351,2

Konzervator kulturnih dobara - preparator 554048
Tišma Petar Andrijana 342,92

Konzervator kulturnih dobara - preparator 940656
Žikić Duško Mina 342,08

Konzervator kulturnih dobara - preparator 524100
Savić Čedo Radmila 337,76

Konzervator kulturnih dobara - preparator 339087
Božić Vladan Miloš 326,72

Konzervator kulturnih dobara - preparator 795321
Opalić Slobodan Nikola 314,2

Konzervator kulturnih dobara - preparator 178035
Lukić Đorđe Ljubica 312,16

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 529711
Jakovljević Miloš Marija 339,48

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 509317
Kovačić Željko Toni 311,76

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 382355
Petronijević Zdravko Stefan 303,84

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 345573
Marinković Miroslav Jovana 303,2

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 801810
Ranković Radovan Dušan 298,76

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 585373
Milijančević Vladeta Katarina 297,92

Konzervator kulturnih dobara - pozlatar 106
Bajić Petar Marija 297,36

Livci 233802
Živković Stojan Jelena 273,04

Livci 797687
Ostojić Cvijetin Anita 271

Livci 806370
Šobić Slobodan Mirjana 268,2

Livci 223562
Vujković Marko Kosa 268,08

Livci 198991
Mihajlović Jovan Jovana 267,28

Livci 128431
Vasić Milan Emilija 266,24

Livci 284772
Jezdimirović Sreten Uglješa 262,56

Stilski krojač 654738
Vuković Dragan Aleksandra 332

Stilski krojač 766154
Mijić Zoran Tatjana 330,24

Stilski krojač 509606
Tadić Dragan Marina 327

Stilski krojač 139942
Lazarević Dragan Marija 326,56

Stilski krojač 967766
Maričić Živko Marina 317

Stilski krojač 770254
Živkov Milovan Sanela 313,52

Stilski krojač 310685
Lazić Željko Valentina 306,48

Stilski krojač 974992
Kojić Milenko Marija 285,6

Stilski krojač 429280
Andrijević Saša Boban 284,72

Stilski krojač 992827
Marković Aleksandar Marija 283,04

Stilski krojač 856072
Ilić Vladimir Vera 282,44

Stilski krojač 750417
Popadić Goran Ksenija 277,84

Stilski krojač 510156
Kovačević Veselin Ana 275,6

Stilski krojač 641186
Jevremović Miroslav Dragana 275,48

Firmopisac kaligraf 550364
Magoč Petar Karolina 320,28

Firmopisac kaligraf 176596
Stojinović Milutin Iva 304,64

Firmopisac kaligraf 177019
Tankosić Ratko Milica 303,64

Firmopisac kaligraf 760598
Adamović Rade Miroslav 303,28

Firmopisac kaligraf 676416
Vesić Milan Vladimir 295,48

Firmopisac kaligraf 110211
Ranković Dušan Aleksandra 291,72

Firmopisac kaligraf 425274
Živković Darko Igor 282,96